icon

0 (312) 514 22 24
Bilgi & Randevu İçin

icon

MAİDAN C Blok 11.kat No.129,
Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya-Ankara


Eğer bir cerrah daha önce kendi ameliyat ettiği bir buruna tekrar cerrahi yapıyorsa bu ameliyatın ismi revizyon rinoplastidir. Eğer cerrah başka bir cerrahın daha önce ameliyat ettiği bir burunu ameliyat ediyorsa buna sekonder (ikincil) rinoplasti denilir. Sekonder rinoplastiler en güç burun ameliyatlarındandırlar. Revizyon rinoplastiler genellikle küçük müdahalelerdir, hasta ilk ameliyatı yapan hekimine güvenmiştir ve ilk ameliyat sonrası ortaya çıkan sorunun ilk ameliyatı yapan hekim tarafından düzeltilebileceğine inanmıştır. Hekimde ilk ameliyatı kendi yaptığı için hem yapılan işlemleri biliyordur hem de problemi saptamış ve düzeltmeye karar vermiştir. Ne gibi küçük revizyonlar olabilir, burun sırtında oluşan küçük düzensizlikler ya da eski semerin bakiyesinin kalması şeklinde düşünülebilir. Çok zor olan Sekonder rinoplastilerde ise hasta ilk ameliyatını yapan hekime güvenini kaybetmiştir ve başka bir cerrahtan yardım istemiştir. İlk ameliyatı yapan cerrah da oluşan problemi kendi düzeltemeyeceğini düşünmüş ve tekrar aynı hastayı ameliyat etmek istememiş olabilir. Bu yüzden sekonder rinoplasti olacak hasta hekimlere güven kaybı yaşadığı için çok stresli olabilir ve bu stres hekimi de strese sokabilir. Ayrıca ilk burun estetiği sırasında ikincil ameliyatta kullanılacak dokular kullanılmış olabilir özellikle kıkırdaklar çıkarılmış olabilir ki bunlara ikincil ameliyat esnasında çok ihtiyaç olur. Yine burunda bulunan anatomik yapıların biçimleri, özellikleri ilk ameliyat esnasında çok bozulmuş olabilir ki bunları da önce normal hale getirmek sonrada estetik olarak düzeltmek oldukça güçtür. En son olarak burun içindeki ameliyat edilen yapılar ameliyat sonrası sıkar dokusu denilen nedbe dokusu ile kaplanmıştır ki bu dokunun içinden normal kıkırdakları çıkarmak oldukça güçtür.

Sekonder Rinoplasti esnasında hangi problemler düzeltilebilir?
Burun çökmesi (saddle nose) rinoplasti ameliyatı esnasında burunu küçültmek için aşırı miktarda kemik ve kıkırdak alınması sonucu ortaya çıkar. Eksik parçalarına yerine konulması her zaman kolay olmayabilir. Kıkırdak kulak kepçesinden, ya da kaburga kıkırdağından sağlanır. Her ikisinde de bazı dezavantajlar vardır. Kulak kıkırdağı çok düz bir yüzeye sahip değildir ve sınırlı miktarda alınabilir ama uygun teknikle alınırsa hiç iz kalmaz ve kulakta şekil bozukluğuna yol açmaz. Aynı cerrahi saha içerisindedir. Kaburga kıkırdağı ise bol miktarda alınabilir. Kıkırdakla beraber kemikte alınabilir. Uygun teknik kullanılırsa düz olarak alınabilir. Uygun teknik kullanılmazsa zaman içersinde burunda eğilme yapabilir. Göğüs duvarında iz bırakır. Çok nadir de olsa alınması esnasında akciğer zarı yaralanabilir.

Burun Çatısının açık Kalması (Open roof deformitesi) ilk rinoplasti operasyonu esnasında burun kemiklerine yeterince müdahale edilememesi sonrasında gözlenir. Burunun iç tarafını döşeyen zar ile burun dışındaki deri aralarında kemik ve başka yumuşak doku olmadığı için birbirine yapışır. Sekonder rinoplastide bu dokular birbirinden ayrılır. Burun kemiklerine müdahale edilerek ve aralarına kıkırdak veya kemik parçaları konularak burunun çatısı kapatılır.

Ters V problemi ( Inverted V Deformitesi) burun sırtını oluşturan kemiklerle kıkırdaklar arasındaki geçişi bozulursa, yani çok kıkırdak çıkarılırsa, kemikler daha geniş kıkırdaklar daha dar kalır karşıdan bakılınca burun sırtında kemik ve kıkırdakların bileşim yerinde ters V harfini andıran bir görüntü olur. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için eksik kıkırdak parçaları kıkırdak greftleri ile onarılır.

Papağan gagası ( supra tip veya polly beak ) problemi burun ucunun hemen üzerinde bulunan dokuların özellikle kıkırdakların fazla bırakılması neticesinde gözlenir. Bu probleme burunun ucu düşüklüğü de eklenirse daha da belirginleşir. Burun sırtı kıkırdakları alçaltmak burun ucunu dengeli bir şekilde yükseltmek problemi çözebilir.

Mandalla sıkılmış burun ucu (pinched nose ) problemi burunu küçültmek ve burun ucunu yukarı kaldırmak için burun ucunu oluşturan ve burun kanatlarını destekleyen kıkırdakların çok küçültülmesi sonrası oluşur. Eğer ilk ameliyatta alar kıkırdak malpozisyonu var ve bu gözden kaçarsa daha da belirginleşir. Karşıdan bakınca burun mandalla sıkılmış gibi görünür. Derin nefes esnasında burun çöker. Tedavide küçültülerek zayıflatılmış burun kıkırdakları yine kıkırdaklarla güçlendirilir.

Burun ucu düşmesi (nasal tip ptosis )problemi rinoplasti ameliyatı sonrası burun ucunun düşmesi birkaç nedenle olabilir. Burun ucunu destekleyen taşıyan yapılar bağlar (Scroll ligament vs) ilk ameliyat esnasında kesilir ve daha sonra onarılmazlarsa burun ucunda ameliyat sonrası burun ucu düşmesi olur. Ayrıca burun ucunu oluşturan kıkırdaklar çok zayıfsa ve bunlar ilk ameliyat esnasında kıkırdak parçaları ile desteklenmediyse uçta düşme gözlenir. En son olarak üst dudaklar ile burun ucu arasında bulunan depresör septi nasi ( burunu ortadan aşağı çeken kas ) kası çok çalışıyorsa ki bu kişilerde gülme esnasında burun ucu çok aşağı üst dudak çok yukarı çıkar, üst diş etleri çok görünür. Bu kasın aktivitesi gözden kaçar ve ilk ameliyatta müdahale edilmezse burun ucu iyi de desteklenmemişse gülmeler esnasında burun ucu aşağı çekilip düşük kalacaktır. Tedavide nedeni ortadan kaldırmaya yönelik müdahaleler yapılır. Destek yapıları onarılır, destekleyici kıkırdaklar yerleştirilir ve depresör septi kasına müdahale edilir.

WhatsApp WhatsApp Hattı